1
2
3
4
5
6
7
8

Projekti

SOS - skrb o starijima
Projekt SOS – skrb o starijima, provodi se u sklopu izgradnje objekta dvojne namjene „Dom za starije osobe i centar za pružanje izvaninstitucijskih usluga Pazin“ na području bivše vojarne “Veli Jože. 


Svrha projekta je unaprijediti uvjete za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga starim i nemoćnim osobama, a uključuje dio izgradnje i opremanja Doma za starije osobe koji se odnosi na pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga (poludnevnog boravka i pomoći u kući).

Izgradnjom Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih usluga Pazin uspostaviti će se kvalitetnija mreža socijalnih usluga i ojačati će se infrastrukturni kapaciteti.
 
 
FOND: Europski fond za regionalni razvoj

 
OPERATIVNI PROGRAM: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

 
NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
                                    Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
 

POZIV: „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - druga faza“

 
NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Pazin

 
PARTNERIGrad Pazin, Centar za socijalnu skrb Pazin

 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 54.720.608,72 HRK ( 7.262.672,87 EUR )
 
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 10.817.210,07 HRK ( 1.435.690,50 EUR )
 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 13.7.2017. – 03.10.2023. 

 
KONTAKT OSOBE:
Marijana Krbavac Žulić, e-mail: ckpazin@gmail.com
Đeni Brajković; e-mail: sos.skrbostarijima@gmail.com 
https://www.skrbostarijima.eu/
www.strukturnifondovi.hr za više informacija o EU fondovima

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Pazin.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


                                Povratak

Kalendar događanja

Lipanj
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<