1
2
3
4
5
6
7
8

Djelatnosti > Humanitarne i socijalne djelatnosti

Redovne aktivnosti

U suradnji sa Centrima za socijalnu skrb, službama osnovne zdravstvene zaštite, drugim udrugama i volonterima kroz humanitarni i socijalni program Crvenog križa nastoji se pomoći, olakšati ili unaprijediti život socijalno osjetljivih skupina, s ciljem zadovoljavanja njihovih osnovnih životnih potreba.

Humanitarna pomoć se sastoji iz materijalne pomoći u hrani i higijenskim potrepštinama, rabljenoj odjeći i obući, pelenama za odrasle osobe kao i psihosocijalnoj podršci. 

Rješenjem Ureda državne uprave u Istarskoj županiji  Gradskom društvu Crvenog križa Pazin dana je suglasnost za pružanje humanitarne pomoći sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći (NN 102/15). Programom pružanja humanitarne pomoći definirani su korisnici programa, a to su: socijalno ugrožene osobe prema posebnim propisima, žrtve prirodnih i drugih katastrofa, te osobama čiji prihodi ne prelaze razinu nacionalnog praga siromaštva,  odgojno obrazovne ustanove, ustanove i udruge koje se bave ranjivim skupinama.

Uspostavljena dobra suradnja svih dionika koji  pomažu ranjivim skupinama i osobama u potrebi, s ciljem prepoznavanja prioriteta i identificiranja potreba građana, doprinosi većoj kvaliteti rada Gradskog društva Crvenog križa Pazin. Povratak

Kalendar događanja

Lipanj
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<