1
2
3
4
5
6
7
8

Djelatnosti

Djelovanje u kriznim situacijama

Katastrofe i velike nesreće, bez obzira na uzrok, porijeklo ili način djelovanja, ne biraju niti mjesto niti vrijeme kada će nastupiti. Prirodne katastrofe (potresi, poplave), javno-zdravstveni problemi (pandemije), socijalne nesigurnosti (glad, nedostatak vode) i sukobi iz dana u dan su sve brojniji i izazivaju sve veće gubitke i štete. Pravilnom pripremom svih faktora u sustavu zaštite i spašavanja, te edukacijom stanovništva posljedice katastrofa mogu se značajno umanjiti.

Hrvatski Crveni križ kao operativna snaga  sustava Civilne zaštite  jedan je od  sudionika u pripremi i provedbi aktivnosti, te mjera u zaštiti i spašavanju u Republici Hrvatskoj, stoga  već nekoliko godina razvija sustav i educira volontere i djelatnike. 

Osim Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010), sudjelovanje Hrvatskog Crvenog križa u području zaštite i spašavanja predviđeno  je Zakonom o sustavu Civilne zaštite (NN 82/2015), Uredbom o  uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova (NN 129/11) i Planom zaštite i spašavanja Republike Hrvatske  (NN 09/2014).

Na razini Grada Pazina i općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan sudjelovanje Gradskog društva Crvenog križa Pazin, kao operativne snage Grada Pazina i općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, propisano je Odlukama o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Pazinu i općinama: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan Planovima zaštite i spašavanja i Planovima civilne zaštite Grada Pazina i općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.

Uloga Crvenog križa u sustavu  Civilne zaštite  podrazumijeva sljedeće poslove:

•    Organizacija prihvata i smještaja stradalih, 

•    Psihosocijalna podrška stradalima,

•    Služba traženja,

•    Prva pomoć kao nadopuna stručnim medicinskim ekipama, 

•    Prijem i raspodjela humanitarne pomoći,

•    Osiguranje pitke vode. INTERVENTNI TIM ZA DJELOVANJE U VELIKIM NESREĆAMA I KATASTROFAMA

Koncept Gradskih i Županijskog interventnog  tima, kao preduvjeta za  žurni i učinkoviti odgovor na velike nesreće i katastrofe, ima za cilj jačanje kapaciteta lokalne i područne (regionalne)  samouprave u odgovoru na katastrofe. U slučaju velikih incidenata i katastrofa na koje lokalna zajednica ne može adekvatno odgovoriti timovi se mobiliziraju od strane nacionalnog društva i šalju u pomoć na pogođeno područje.
Osnovna obuka, uz stjecanje znanja o Crvenom križu, sastoji se od: 
1.      Procjena situacije
2.      Prva pomoć
3.      Služba traženja
4.      Organizacija smještaja i podizanja naselja
5.      Voda i sanitacija
6.      Psihosocijalna podrška
7.      Radiokomunikacija      
Članovi interventnog tima biraju se iz redova djelatnika i volontera Gradskog društva Crvenog križa Pazin.


Povratak

Kalendar događanja

Lipanj
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<