1
2
3
4
5
6
7
8

Prijatelji

Partneri, suradnici...

Grad Pazin

Općine: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi, Tinjan

Istarska županija

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo zdravstva

Centri za socijalnu skrb u Pazin i Rovinj

Pučko otvoreno učilište Pazin

KBC Rijeka - Klinički zavod za transfuzijsku medicinu

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Istarski domovi zdravlja – Ispostava Pazin

Ambulante obiteljske medicine s područja grada Pazina

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije-Ispostava Pazin

Javna vatrogasna postaja Pazin

DUZS-Područni ured  Pazin

MUP – Policijska postaja Pazin

Društva Crvenog križa u zemlji i inozemstvu

Udruge građana u Istarskoj županiji

Odgojno obrazovne ustanove u gradu Pazinu (OŠVladimira Nazora Pazin, GSŠ J.Dobrile Pazin, Pazinski kolegij-Klasična gimnazija Pazin, DV Olga Ban Pazin, Školsko –gradska sportska dvorana Pazin)

Poludnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama

Udruge građana s područja grada Pazina (Društvo tjelesnih invalida Pazin, Društvo likovnih stvaratelja Pazin, Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju „Hoću-Mogu“, Udrug umirovljenika Pazinštine, Sindikat umirovljenika Hrvatske-Podružnica Pazin, ŠRK „Vita“ Pazin

Dom za odrasle osobe Motovun

Etnografski muzej Istre

Agropadova

Autoklub Pazin

Društvo „Naša djeca“ Pazin

Gradska knjižnica Pazin

Mediji (Glas Istre, Radio Istra, TV Istra, IPazin)Povratak

Kalendar događanja

Lipanj
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<