1
2
3
4
5
6
7
8

Djelatnosti

Prva pomoć

Prva pomoć tradicionalna je djelatnost Hrvatskog Crvenog križa. Prva pomoć je skup postupaka kojima pomažemo ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi do dolaska stručne medicinske pomoći. Prva pomoć podrazumijeva zbrinjavanje tjelesnih ozljeda i stanja, ali i pružanje psihološke podrške emocionalno potresenim osobama koje su prisustvovale ili svjedočile traumatičnom događaju. Intervencijama prve pomoći nastojimo sačuvati život, ublažiti patnju, spriječiti daljnje bolesti ili ozljede i ubrzati oporavak.

Pružatelj prve pomoći je osoba koja poduzima određene postupke radi pomoći ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi  pazeći  pritom na svoju sigurnost i sigurnost svih sudionika, ne izazivajući dodatnu štetu. Ciljevi prve pomoći su: spašavanje života, sprječavanje nastanka komplikacija i invaliditeta te skraćivanje vremena liječenja i oporavka.

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin  provodi razne tečajeve i obuke osposobljavanja prve pomoći i to:

tečaj za osposobljavanje kandidata za vozače u auto-školama, koji se provodi na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače na motorni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi. Tečaj traje 9 sati, a provode ga licencirani liječnici. Cijena tečaja je 450,00 kn.

Tečaj za osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na radu provodi se na temelju Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika u trajanju od 10 sati. Provode ga licencirani liječnici. Nakon tečaja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći na radu. Cijena tečaja je 450,00 kn.

Obuka iz prve pomoći za djecu u osnovnim i srednjim školama kao dio priprema za Natjecanja mladeži Crvenog križa. 

Tečaj reanimacije uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (AVD) 

Tečaj prve pomoći za građane

Radionice za učenike 7-ih razreda osnovne škole -  edukacija učenika provodi se prema modulu „Živjeti zdravo“ Kurikuluma zdravstvenog odgoja AZOO-a

Ciljevi programa prve pomoći su prije svega promicati važnost prve pomoći te kontinuiranom izobrazbom osposobiti što više građana Hrvatske za pružanje prve pomoći u svim situacijama ozljeđivanja i naglo nastupajućih bolesti. Kako o pravilnom postupku pružanja prve pomoći ovisi daljnji tijek i uspješnost zbrinjavanja, znanje pružanja prve pomoći postaje sve značajnije u očuvanju života i zdravlja pojedinca i cijele zajednice.

Prema kriterijima Europske unije smatra se da je 5% educiranog stanovništva u odnosu na ukupni broj - kriterij kojeg treba dostići. 

Svjetski dan prve pomoći obilježava se svake godine druge subote u rujnu. Obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći prilika je za isticanje važnosti prve pomoći na globalnoj razini kao humanog čina.Povratak

Kalendar događanja

Lipanj
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<