1
2
3
4
5
6
7
8

Prijevoz starijih osoba - od kućnog praga do potrebitih vrata

NAZIV PROJEKTA:  PRIJEVOZ STARIJIH OSOSBA - OD KUĆNOG PRAGA DO POTREBITIH VRATA


NAZIV POZIVA: Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023. i 2024. godinu - Prioritetno područje 2.: Osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici - usluga prijevoza


NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 


PRIJAVITELJ PROJEKTA: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Pazin


PARTNER: Grad Pazin


ODOBRENA SREDSTVA: 15.180,00 eura (za svaku godinu provedbe), program sufinancira Grad Pazin


OPIS PROJEKTA:
Programom Prijevoz starijih osoba - Od kućnog praga do potrebitih vrata osigurati će se usluga prijevoza za starije osobe s ciljem smanjenja rizika od socijalne isključenosti i povećanja kvalitete njihovih života, poticanja na što duži ostanak u vlastitom domu te poticanja aktivnog i zdravog starenja ojačavanjem mreže socijalnih kontakata.
Želi se senzibilizirati lokalna zajednica za potrebe starijih osoba i brige o njima te potrebu uzajamnog pomaganja, te za unaprjeđenje volonterstva.
 
Tijekom provedbe programa planirani su prijevozi korisnika od kućnog praga do mjesta koja su starijim osobama važna (banka, pošta, trgovina, ljekarna, Hrv. zavod za socijalni rad, Policijska postaja, obiteljski liječnik, odlazak do groblja, posjete,…), prema unaprijed definiranom rasporedu i prema potrebi korisnika.
 
Značajno će se podići kvaliteta života starijih osoba, spriječiti prerana institucionalizacija i stvoriti pozitivno okruženje za život u vlastitom domu. 
 
Ciljana skupina su starije osobe iznad 65 godina.
Izravni korisnici programa su najugroženija skupina starijih osoba koji žive u vlastitom domu i za koje se programom osigurava prijevoz i zadovoljava potreba za mobilnošću te dostupnost raznih usluga u lokalnoj zajednici.
Kriteriji: - prednost samačka domaćinstva, ZMN,
             - u slučaju velikog broja korisnika – korištenje usluga jednom tjedno,
             - prednost – odlazak obiteljskom liječniku,…(usluga prijevoza  koju pruža Crveni križ Pazin neće zamijeniti Sanitetski prijevoz).
Krajnji korisnici programa su članovi obitelji korisnika usluga, lokalna zajednica, Republika Hrvatska.
 
Ovim Programom stvoriti će se nove vrijednosti u lokalnoj zajednici. Veća socijalna uključenost starijih osoba u život lokalne zajednice posredno će imati utjecaj najviše na članove obitelji korisnika u smislu bolje usklađenosti privatnog i poslovnog života (manja odsustvovanja s posla, smanjenje zabrinutosti za osobe starije dobi o kojima brinu).
Dugoročne promjene koje će nastati provedbom programa prije svega se odnose na poboljšanje psihosocijalnog i zdravstvenog statusa korisnika.
 
Mjesto provedbe: Područje Grada Pazina  -  Riječ je o velikom prostoru koje obuhvaća površinu od 135 km² te s udjelom od 21,48% starijih osoba. Nema organiziranog javnog prijevoza.
 
Korisnici uslugu prijevoza mogu koristiti radnim danom od 8.00 do 16.00 sati uz obaveznu prethodnu najavu (2 dana ranije) na brojeve 052/623-039 i 091/1624162.
Korisnici neće plaćati naknadu za uslugu prijevoza.
 
Programom “Prijevoz starijih osoba - Od kućnog praga do potrebitih vrata” osobama starije dobi na području Grada Pazina, razvitkom mreže dostupnih socijalnih usluga, osigurat će se prilagođena usluga prijevoza od vrata do vrata za kvalitetan i dostojanstven život u trećoj životnoj dobi.
 
Vrijeme provedbe: 
01.01.2023. do 31.12.2024.g.

 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Pazin.

Projekt sufinancira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

 Povratak

Kalendar događanja

Lipanj
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<