1
2
3
4
5
6
7
8

Prijatelji

Članstvo

Članovi GDCK Pazin mogu biti fizičke i pravne osobe.

Članstvo u GDCK Pazin je dobrovoljno. Član može biti svaka osoba, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. 


Članovi GDCK Pazin su: 

- punoljetne poslovno sposobne osobe (aktivni članovi), 

- dobrovoljni davatelji krvi, 

- mladi članovi, 

- potporni (pomažući) i 

- počasni članovi.


Aktivni članovi su osobe koje su spremne sudjelovati u radu GDCK  Pazin i plaćati članarinu.

Dobrovoljni davatelji krvi su članovi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu.

Mladi članovi GDCK Pazin su učenici, studenti, odnosno mlade osobe do 30 godina starosti(u daljnjem tekstu: mladi članovi) koji su spremni sudjelovati u radu GDCK Pazin i plaćati članarinu. Mlade osobe od 18 do 30 godina starosti mogu izabrati žele li biti aktivni ili mladi članovi GDCK Pazin.

Potporni (pomažući) članovi GDCK Pazin pomažu GDCK Pazin u humanitarnom djelovanju (kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći).

Počasni članovi GDCK Pazin su osobe koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju GDCK Pazin. 


Godišnji iznos članarine za mlade članove iznosi 2,00 eura, a za odrasle  6,00 eura godišnje. Članarina se plaća  na početku svake kalendarske godine i vrijedi za tekuću godinu.Povratak

Kalendar događanja

Svibanj
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<